21 lutego 2013 roku w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie odbyła się promocja książki pod tytułem „Ślady powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej”. Książka powstała pod redakcją Jana Koprowskiego. Jak już wcześniej pisaliśmy, na publikację składają się artykuły: ks. Michała Mariana Grzybowskiego, Agnieszki Wojciechowskiej, Marka Wojciechowskiego oraz Jana Koprowskiego. Publikacja powstała w ramach projektu pod nazwą „Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyńskiej – wypadek bardzo bolesny. 150 lat pamięci” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy z siedzibą w Brzuzem. Projekt dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Inicjatorem spotkania promocyjnego w muzeum, był dyrektor placówki Andrzej Szalkowski. W programie znalazł się, między innymi: program artystyczny przygotowany przez Dariusza Pucińskiego oraz Danutę Wiśniewską, a wykonały go: Magdalena Bełcik, Karolina Wiśniewska oraz Danuta Wiśniewska.

Po występie nastąpiła prezentacja multimedialna projektu, której dokonał prezes stowarzyszenia Jan Koprowski, a następnie autorzy tj. Agnieszka Wojciechowska, Marek Wojciechowski oraz Jan Koprowski omówili treść książki. Wśród gości uczestniczących w spotkaniu byli, między innymi: Paweł Zgórzyński – przedstawiciel samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, Mikołaj Kozubowicz – reprezentujący burmistrza miasta Rypina, radni miasta Rypina, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, nauczyciele oraz sympatycy muzeum i stowarzyszenia. Obecni byli również: Krzysztof Budziński – przewodniczący rady gminy Brzuze, członkowie zarządu Stowarzyszenia Dobrzyniacy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali nieodpłatnie egzemplarze promowanej książki. Dyrektor Andrzej Szalkowski podziękował autorom publikacji oraz stowarzyszeniu za realizację cennego projektu. Podziękowania złożył również Mikołaj Kozubowicz oraz Krzysztof Budziński. Dyrektor muzeum przekazał na ręce przedstawicieli stowarzyszenia II tom monografii miasta Rypina. Promocji towarzyszyła wystawa tablic o treści związanej z powstaniem styczniowym. Tablice powstały w ramach realizacji projektu.Powstanie Styczniowe na Ziemi Dobrzyńskiej
Stowarzyszenie Dobrzyniacy, 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 7 lub nowszy.