22 stycznia 2013 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyła się promocja książki pod tytułem „Ślady powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej”. Publikacja powstała w ramach projektu pod nazwą „Powstanie styczniowe - wypadek bardzo bolesny. 150 lat pamięci”, realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy w Brzuzem. Projekt dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski w Warszawie (program operacyjny „Patriotyzm Jutra”) oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na program promocji złożyły się: występ artystyczny o wymowie patriotycznej oraz omówienie wydawnictwa przez autorów. W publikacji znalazły się artykuły: Jana Koprowskiego, ks. Michała Mariana Grzybowskiego, Agnieszki Wojciechowskiej oraz Marka Wojciechowskiego. Jest to próba przedstawienia części materialnych śladów związanych z powstaniem styczniowym na ziemi dobrzyńskiej w latach 1863-1864. W jednym z artykułów omówiona została rola i losy kapłanów ziemi dobrzyńskiej oraz terenów sąsiednich w diecezji płockiej, biorących udział w powstaniu. Znajdujemy tu również artykuł o śladach powstania zawartych w relacjach prasowych. Ostatnia część pracy zawiera informacje o obecnym stanie zachowania archiwaliów, mogił oraz tablic pamiątkowych poświęconych powstańcom. W promocji uczestniczyli przedstawiciele samorządów ziemi dobrzyńskiej, instytucji, placówek oświatowych oraz mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej. Każdy z uczestników promocji otrzymał książkę.

 Powstanie Styczniowe na Ziemi Dobrzyńskiej
Stowarzyszenie Dobrzyniacy, 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 7 lub nowszy.